Niepoprawna pisownia

nie lojalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nielojalni

Poprawna pisownia