Poprawna pisownia

nie liczyliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczyliśmy

Niepoprawna pisownia