Poprawna pisownia

nie liczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczy

Niepoprawna pisownia