Poprawna pisownia

nadmorscy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natmorscy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad morscy

Niepoprawna pisownia