Niepoprawna pisownia

nie kwestionowaną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekwestionowaną

Poprawna pisownia