Niepoprawna pisownia

nie kredytowa

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niekredytowa

Poprawna pisownia