Niepoprawna pisownia

nie kończąca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekończąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekonicząca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kończonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekończonca

Niepoprawna pisownia