Niepoprawna pisownia

nie kompletne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekompletne

Poprawna pisownia