Niepoprawna pisownia

nie kolerzeńscy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekoleżeńscy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie koleżeńscy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekolerzeńscy

Niepoprawna pisownia