Poprawna pisownia

nie kłamiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekłamiesz

Niepoprawna pisownia