Niepoprawna pisownia

salótuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

salutuje

Poprawna pisownia, znaczenie: oddaje honory wojskowe lub pozdrawia po wojskowemu.