Poprawna pisownia

nie każdy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekarzdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie karzdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekażdy

Niepoprawna pisownia