Niepoprawna pisownia

nie karzdzi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie każdzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekażdzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekarzdzi

Niepoprawna pisownia