Niepoprawna pisownia

nie honorowo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa honorowo.


Poprawna pisownia

niehonorowo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechonorowo

Niepoprawna pisownia