Poprawna pisownia

nie grali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niegrali

Niepoprawna pisownia