Poprawna pisownia

nie gracie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niegracie

Niepoprawna pisownia