Niepoprawna pisownia

nie dyskretnych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyskretnych

Poprawna pisownia