Niepoprawna pisownia

nie dokładni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedokładni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do kładni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo kładni

Niepoprawna pisownia