Niepoprawna pisownia

nie dyskretni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyskretni

Poprawna pisownia