Niepoprawna pisownia

nie duzi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieduzi

Poprawna pisownia