Niepoprawna pisownia

nie drogiej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedrogiej

Poprawna pisownia