Niepoprawna pisownia

nie doztatek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostatek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dostatek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do statek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo statek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedoztatek

Niepoprawna pisownia