Poprawna pisownia

nie dotrzymywać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotrzymywać

Niepoprawna pisownia