Niepoprawna pisownia

nie doręczeniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoręczeniem

Poprawna pisownia