Niepoprawna pisownia

nie dokończeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedokończeni

Poprawna pisownia