Poprawna pisownia

niesłono

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie słono

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.