Poprawna pisownia

nie dogadujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedogadujesz

Niepoprawna pisownia