Niepoprawna pisownia

nie doczyszczenie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa doczyszczenie.


Poprawna pisownia

niedoczyszczenie

Poprawna pisownia