Niepoprawna pisownia

nie do mówienia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedomówienia

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej niedopowiedzenia – niejasne lub niepełne wypowiedzi, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające całkowite zrozumienie przekazu. W literaturze termin oznacza również figury retoryczne polegające na przerwaniu wypowiedzi dla wywołania większego wrażenia.


Niepoprawna pisownia

niedo mówienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedomuwienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie domuwienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie domówienia

Niepoprawna pisownia