Niepoprawna pisownia

nie długim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedługim

Poprawna pisownia