Niepoprawna pisownia

nie dalekie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedalekie

Poprawna pisownia