Poprawna pisownia

nie dała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedała

Niepoprawna pisownia