Niepoprawna pisownia

nie cierpliwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niecierpliwa

Poprawna pisownia