Niepoprawna pisownia

nie chętni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niechętni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechentni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chentni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niehętni

Niepoprawna pisownia