Niepoprawna pisownia

nie chętni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niechętni

Poprawna pisownia