Poprawna pisownia

nie chcielibyście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechcielibyście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chcieli byście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechcieli byście

Niepoprawna pisownia