Niepoprawna pisownia

nie bżydko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebrzydko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebżydko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie brzydko

Niepoprawna pisownia