Poprawna pisownia

neguje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

negóje

Niepoprawna pisownia