Niepoprawna pisownia

nefralgicznych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

newralgicznych

Poprawna pisownia, znaczenie: kluczowych, istotnych dla funkcjonowania czegoś; niebezpiecznych lub grożących powstaniem zagrożenia; dotyczących newralgii.