Niepoprawna pisownia

naztrajasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nastrajasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nastrajarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nastrajaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na strajasz

Niepoprawna pisownia