Poprawna pisownia

nastrajam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naztrajam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na strajam

Niepoprawna pisownia