Poprawna pisownia

niegodna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie godna

Niepoprawna pisownia