Poprawna pisownia

narządu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

narzondu

Niepoprawna pisownia