Niepoprawna pisownia

narracjii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

narracji

Poprawna pisownia, znaczenie: wypowiedzi, której celem jest przedstawienie zdarzeń w określonym porządku (na przykład porządku chronologicznym).


Niepoprawna pisownia

narraci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naracji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narracii

Niepoprawna pisownia