Poprawna pisownia

napotykam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

napo tykam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na po tykam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na potykam

Niepoprawna pisownia