Poprawna pisownia

napisany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na pisany

Niepoprawna pisownia