Poprawna pisownia

napisaną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na pisaną

Niepoprawna pisownia