Poprawna pisownia

namierza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

namieża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na mierza

Niepoprawna pisownia