Niepoprawna pisownia

najwarzniejsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najważniejsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naj ważniejsza

Niepoprawna pisownia