Poprawna pisownia

najpierw

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naj pierw

Niepoprawna pisownia