Niepoprawna pisownia

naj pierw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najpierw

Poprawna pisownia